Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Status prawny

Status prawny

Przedszkole Publiczne  nr 1 w Lewinie Brzeskim jest placówką publiczną i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U.z 2020 r. poz. 910 i 1378)
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz.2215)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.).
  • Statutu Przedszkola 

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Lewin Brzeski

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

Na czele przedszkola stoi dyrektor.