Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia

 • Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Lewinie Brzeskim z dnia 04.01.2021r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu finansowego na 2021r.
 • Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 1 w Lewinie Brzeskim z dnia  04.01.2021r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu finansowego na 2021r.
 • Zarządzenie Nr  3/2021Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym Nr 1w Lewinie Brzeskim  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Zarządzenie Nr 4 /2021 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim z dnia 19 lutego 2021roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania zakładowej składnicy akt 
 • Zarządzenie Nr 5 /2021 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim z dnia 3 marca 2021roku w sprawie  powołania komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2021/22
 • Zarządzenie Nr 6 /2021 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2021roku w sprawie czasowego ograniczenia i zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Lewinie Brzeskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Zarządzenie Nr 7 /2021 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zasad refundacji   kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Przedszkola Publicznego nr 1  w Lewinie Brzeskim
 • Zarządzenie Nr 8/2021 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim z dnia 30 sierpnia 2021roku w sprawie wprowadzenia Procedury Funkcjonowania Przedszkola  w  czasie pandemii  Covid-19
 • Zarządzenie Nr 9/2021 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2021roku w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu korzystania z  ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Lewinie Brzeskim
 • Zarządzenie nr 10/2021 2021 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim z dnia  28.10.2021r.  w sprawie  wprowadzenia zmian  załączników do Regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Lewinie Brzeskim  
 • Zarządzenie nr 11/2021 2021 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia  2021 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji  składników majątkowych (wyżywienie) oraz powołania komisji Inwentaryzacyjnej w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Lewinie Brzeskim
 • Zarządzenie nr 11/2021 2021 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia  2021 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji  składników majątkowych (wyżywienie) oraz powołania komisji Inwentaryzacyjnej w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Lewinie Brzeskim
 • Zarządzenie nr 12/2021 2021 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia  2021 roku przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji  składników majątkowych ( gotówka, papiery wartościowe i druki ścisłego zarachowania) oraz powołania komisji Inwentaryzacyjnej w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Lewinie Brzeskim